Disclaimer

Op het gebruik van deze website (anoukwiggers.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik

te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben

aanvaard.

Gebruik van informatie
Anouk Wiggers streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Anouk Wiggers niet in voor de volledigheid, juistheid of

actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als

een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Anouk Wiggers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die

voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen

Anouk Wiggers en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Anouk Wiggers garandeert niet dat e-mails die aan Anouk Wiggers worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of

verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan

niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of

wachtwoordbeveiliging per e-mail met Anouk Wiggers te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Anouk Wiggers heeft geen invloed op websites van derden

en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Anouk Wiggers aanvaardt dan ook geen

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Anouk Wiggers zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook

verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Anouk Wiggers daar vooraf

schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.